skip to Main Content

Lietuvos dizaino forumas išleido katalogą “Lietuvos dizaino simboliai 2001 – 2011”. Projektą dalinai remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, AB” Stumbras “ ir žurnalas “Centras”. Katalogas išplatintas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Dvidešimt Lietuvos dizainerių, kurių darbai publikuojami kataloge, buvo apdovanoti Lietuvoje bei užsienyje. Lithuanian-design-symbols

Back To Top