skip to Main Content

Duomenų valdytojaAsociacija „DIZAINO FORUMAS“, (toliau –  Asociacija), buveinės adresas Kalvarijų g. 1-2.2, LT-09310, Vilnius, būdama duomenų valdytoja, renka šioje privatumo politikoje numatytus asmens duomenis nustatytais tikslais:

Asmeniniai duomenys, pateikti šioje interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo pilitikoje arba aktutualiose šios internetinės svetainės dalyse. Mes galime naudoti Jūsų asmeninę informaciją šiems tikslams:

  • Interneto svetainei administruoti;
  • Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams;
  • Turint Jūsų sutikimą siųsti Jums el. paštu mūsų naujienlaiškį, kuris mūsų manymu, gali būti Jums įdomus (Jūs galite bet kada informuoti mus, jeigu nebenorite, kad naujienlaiškis būtų Jums siunčiamas);
  • Trečiosiosm šalims suteikti statistinę informaciją apie mūsų vartotojus, tačiau ši informacija nebus naudojama jokiam atskiram vartotojui indentifikuoti;
  • Be aiškaus Jūsų sutikimo mes neteiksime Jūsų asmeninių  duomenų jokioms trečiosioms šalims tiesoginės rinkodaros tikslais.

Asociacija  naudoja vadinamuosius slapukus (angl. cookies). Slapukas – mažas duomenų rinkinys, kurį interneto svetainė įrašo į asmens kompiuterio, mobilaus prietaiso ar kito įrenginio naršyklę. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti kompiuterį, mobilųjį prietaisą ar įrenginį. Slapukas nėra naudojamas Jūsų tapatybės idenfikacijai. Slapukai yra būtini norint naudotis dizainoforumas.lt pastangomis.

Sutikimai dėl slapukų naudojimo gali būti gaunami šiais būdais: naršyklės nustatymai, informavimo eilutė interneto svetainėje, iššokantys langai, registracija interneto svetainėje. Apsilankius Asociacijos interneto svetainėje lankytojas gali pasirinkti, ar nori naudoti slapukus. Slapukus galima valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus.

Asociacija atkreipia dėmesį, kad ši politika yra netaikoma, kai asmenys naršo kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per Asociacijos tinklą.

Tvarkydama asmens duomenis Asociacija vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais.

Asociacija asmens duomenis tvarko atsakingai, teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, Asociacija įgyvendina tinkamas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Asociacijai atnaujinus šią privatumo pokitiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje. Dėl bet kokių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu Asociacijoje, prašome susisiekti su mumis: el. paštas info@dizainoforumas.lt, arba adresu Kalvarijų g. 1-2.2 Vilnius.

Back To Top