skip to Main Content

Visus asociacijos narius kviečiame į kasmetinį Lietuvos dizaino forumo narių susirinkimą.

Dalyvavimas susitikime būtinas, kadangi bus renkama nauja valdyba, revizorius bei paskiriamas direktorius.

Jei dėl tam tikrų priežasčių negalite dalyvauti, prašome savo balsavimo teisę perleisti kitam nariui informuojant el.paštu [email protected] iki rugsėjo 24 d. Vienas narys negali turėti daugiau nei dviejų balsų teisės. Jei nebus kvorumo, t.y. nedalyvaus bent pusė narių, metinis narių susirinkimas neįvyks ir turės būti šaukiamas kitas.

Data: 2018 m. rugsėjo 27 d. (ketvirtadienis).

Vieta: ISM Inovatorių instituto bazė, Arklių g. 18, Vilnius.

Laikas: 14:00-16:00 val.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dalyvių registracija. Kvorumo patvirtinimas.
 2. Darbotvarkės patvirtinimas.
 3. Direktoriaus įžanginė kalba. Pastarųjų metų veiklų apžvalga.
 4. 2017 m. finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
 5. Procedūriniai klausimai:
 • Pretendentų į valdybos narius prisistatymas. Kandidatūras (1 psl. A4 veiklos aprašymas ir motyvacija) prašome teikti el.paštu [email protected] iki rugsėjo 21 d. imtinai.
 • Balsavimas, balsų skaičiavimas, naujų valdybos narių patvirtinimas ir paskelbimas
 • Finansų priežiūrą vykdančio revizoriaus rinkimai
 • Direktoriaus kandidatūros tvirtinimas
 1. Naujų narių ratifikavimas ir trumpas prisistatymas.
 2. ECODESIGN CIRCLE projekto kūrybinės dirbtuvės (15-20 min).
 3. Susirinkimo reziumė.

Prašome patvirtinti savo dalyvavimą iki rugsėjo 24 d. (imtinai) el. paštu [email protected] arba registracijos formoje ČIA.

 

Back To Top