PRIĖMIMO TVARKA

1. Stojantysis pateikia prašymą tapti Asociacijos “Dizaino forumas” nariu. Pridedamas asmens gyvenimo / įmonės veiklos aprašymas (laisva forma).
2. Prieš pateikiant dokumentus stojimui, stojantysis sumoka 10 Eur vienkartinį stojimo mokestį. Neįstojus į Asociaciją vienkartinis stojamasis mokestis negrąžinamas. Metinis nario mokestis mokamas po valdybos sprendimo priimti į LDF.
3. Stojančiųjų kandidatūros yra svarstomos Valdybos posėdyje. Sprendimą dėl priėmimo Valdyba priima paprasta balsų dauguma ir patvirtina protokolu.
4. Per trisdešimt kalendorinių dienų nuo įstojimo, naujam Asociacijos nariui išduodamas nario bilietas. Bilieto galiojimo trukmė – 1 metai; galiojimas pratęsiamas, sumokėjus metinį nario mokestį.
5. LDF nariai kasmet moka nustatyto dydžio nario mokestį. Stojamojo mokesčio suma neįeina į metinio mokesčio sumą.

NARYSTĖ

Lietuvos Dizaino Forumo nariais gali tapti fiziniai bei juridiniai asmenys, atstovaujantys šias dizaino sritis:
– Grafinis dizainas
– Mados dizainas
– Industrinis dizainas
– Interjero dizainas
– Juvelyrika
– Kita

a) FIZINIAI ASMENYS (DIZAINERIAI)
Asmenys, aktyviai užsiimantys dizaino veikla.
Metinis nario mokestis 60 EUR.

b) JURIDINIAI ASMENYS
Įmonės, dizainą kuriančios ir savo veikloje naudojančios kaip vieną iš pridėtinės veiklos kūrimo instrumentų, dizaino industrijos atstovai ir partneriai, teikiantys naudą Asociacijai.
Metinis nario mokestis 280 EUR.

*Į kainą įskaičiuotas nemokamas dalyvavimas DIZAINO SAVAITĖS projekte DIZAINOVACIJA.LT ir 50% nuolaida renginiui DIZAINO SAVAITĖS metu.

Prašymus siųsti el.paštu [email protected]

Asociacijos įstatai

Narystės prašymo forma