skip to Main Content

Į pirmąjį posėdį susirinko Lietuvos dizaino taryba, suformuota prie Kultūros ministerijos. Tokia taryba sudaryta pirmą kartą.

Posėdis pradėtas nuo tarybos pirmininko ir pavaduotojo rinkimų. Pirmininke išrinkta asociacijos „Dizaino forumas“ valdybos narė Audronė Drungilaitė, pavaduotoju – Lietuvos grafinio dizaino asociacijos narys Algirdas Orantas. Posėdyje aptartos Lietuvos dizaino tarybos veiklos gairės ir jos uždaviniai.

„Tikimės, kad ši taryba taps šalies dizaino sektorių vienijančiu junginiu, atstovaus skirtingoms jo sritims ir kalbės jo vardu. Dizainas yra viena iš universaliausių kūrybinių veiklų, taip pat didelį potencialą turinti industrija. Ji susieja skirtingus sektorius, apima veiklų spektrą nuo inovacijų kūrimo ir įtvirtinimo iki paveldo suaktualinimo bei interpretavimo šiuolaikiniam žmogui patraukliu būdu. Apie tai, kad reikia dizainui skirto tarpsektorinio bendradarbiavimo darinio, kalbėta daugiau nei dešimtmetį“, – sako kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė.

Lietuvos dizaino tarybos uždavinys – prisidėti prie ilgalaikės tęstinės dizaino politikos formavimo: teikti kultūros, ekonomikos ir inovacijų ministrams, taip pat institucijoms pagal poreikį siūlymus ir rekomendacijas dėl dizaino srities strateginio planavimo, plėtros programų, priemonių, jų tikslų ir siektinų rezultatų, valstybinio finansavimo prioritetų ir šaltinių. Taryba taip pat teiks pasiūlymus dėl dizaino paveldo išsaugojimo, Lietuvos dizaino industrijos tarptautinio konkurencingumo stiprinimo, dizaino sritį reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir tobulinimo, kitais dizaino srities klausimais, kuriuos kultūros ministras ir ekonomikos ir inovacijų ministras pateiks tarybai svarstyti.

„Dizaino tarybos įsteigimas yra istorinis įvykis ir rodo Lietuvos politinės aplinkos brandą. Daugelis ekonomiškai stiprių šalių turi analogiškas tarybas, kurios atstovauja dizaino bendruomenės interesus ir veikia kaip patariamasis balsas. Svarbu atsižvelgti į tai, kad Dizaino taryba yra Kultūros bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijų įsteigta darbo grupė – tai nėra atskiras juridinis vienetas, todėl nedisponuos jokiomis lėšomis. Pagal tarybos nuostatus Lietuvos dizaino forumas turi teisę deleguoti vieną tarybos narį. Džiaugiuosi suteikta garbe pirmininkauti ir tikiu, kad dirbant išvien su kitais tarybos nariais bei valstybinių institucijų atstovais pavyks sudaryti palankesnes sąlygas dizaino sektoriaus plėtrai“, – teigia Audronė Drungilaitė.

Lietuvos dizaino tarybą, be minėtų A. Drungilaitės ir A. Oranto, sudaro: dizaineris, Vilniaus dailės akademijos doktorantas ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojas Vytautas Gečas, Vytauto Didžiojo universiteto Mados dizaino studijų programos koordinatorė Rita Kaupelienė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Grafinio dizaino katedros vedėjas Jonas Malinauskas, Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos narė Eglė Opeikienė, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Vaičiūnienė, šios ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento Inovacijų politikos skyriaus vedėjas Liutauras Valickas, Kauno technologijos universiteto Dizaino centro vadovė Rūta Valušytė.

IMG_4777-min

Back To Top