skip to Main Content

Naujasis europinis bauhauzas (“New European Bauhaus”) – aplinkos, ekonomikos ir kultūros projektas, kuriuo siekiama derinti dizainą, tvarumą, prieinamumą, įperkamumą ir investicijas, kad būtų lengviau įgyvendinti Europos žaliojo kurso tikslus.

Šis projektas, išsiskiria iš iki šiol vykdytų Europos sąjungos projektų, nes viena iš ypatingai svarbių šio projekto dedamųjų yra visa Europos sąjungos bendruomenė, kuri pakviesta būti ypatingai svarbia šio projekto dalimi – tapti šio projekto turinio kūrėjais.

Pirmoje projekto vystymo stadijoje visų Europos sąjungos šalių dizaineriai, menininkai, inžinieriai, mokslininkai, verslininkai, architektai, studentai ir visi susidomėję žmonės kviečiami dalintis savo idėjomis, kaip turėtų būti formuojamas ir plėtojamas naujasis europinis bauhauzas, taip pat išsakyti savo rūpesčius ir problemas ar tiesiog pasidžiaugti įkvepiančiais laimėjimais.

Unikalus metodas – unikali galimybė. Pažymėtina, kad šiose visą Europą apėmusiose informacijos ir įžvalgų rinkimo pratybose yra dvi naujovės. Pirmoji iš jų yra tai, jog Komisija dirba naujais būdais, taikydama dizaino mastysena pirmajame “co-creation” etape, kuriame tikslus proceso rezultatas lieka neaiškus. Komisija kuria atvirą procesą, kuriame savo nuomones kviečiami išreikšti daugybės įvairių šalių bendraautoriai. Būtent pasirinkus tokį projektų priėmimo ir atrankos metodą, yra suvokiama, jog bus įgijamas didžiausias kiekis naujų žinių ir įžvalgų. Pastarosios bus pasitelktos tam, kad vadinamojo rudens šaukimo “Autumn Call” metu, būtų galima išskleisti misijas ir informuoti kuriose skirtingose Europos šalyse bus įsteigti bent penki eksperimentiniai bandomieji Bauhauzo projektai.   

„Komisija turi pasėti sėklas“ Komisijos narė Elisa Ferreira nurodė, kad projektavimo etapas reikalingas tam, jog būtų sukurtos „sėklos ant žemės“, siekiant pasiekti tam tikras šaknis. Eurokomisarė teigė: „Naudojant augalo ar medžio metaforą, Komisija turi pasėti sėklas, rūpintis kylančiais daigais ir prižiūrėti derliaus vaisius. Ir kaip gamtoje, ciklas kartojasi. Komisija turi galvoti apie save kaip apie sodininką derlingoje ekosistemoje, kuris padėdama organiškai augti transformaciniam projektui“. Antrasis unikalus veiksnys yra tai, kad bendro projektavimo etapas yra skirtas iš ties tik tarpdisciplininiam dalyvavimui, kuriame dalyvauja ne tik įprasti žaidėjai. Kaip teigė Komisijos narė Mariya Gabriel, „Mums reikia naujai suprojektuotų mąstančių idėjų ir postūmio… Norime paskatinti suinteresuotąsias šalis skatinti keistis naujomis idėjomis už įprastų ratų ribų“.

Tarpdisciplininių įžvalgų rinkimas. Naujasis Europos Bauhauzas siekia tapti jungiamuoju tiltu tarp meno, mokslo, technologijų ir dizaino, o taip pat ir tiltu tarp kartų. Juo siekiama sutelkti visuomenę apmąstyti, kaip norėtume gyventi ateityje. Todėl Komisija ragina  tarpdisciplininių sričių dizainerius, architektus, menininkus, studentus, kūrybiškai mąstančius, universiteto tyrėjus, technologus ir inžinierių įžvalgų ir pasiūlymų. BEDA’os (The Bureau of European of Designs Associations) nariai (Lietuvos dizaino forumas yra narys nuo 2016 m.)sieks skatinti diskusijas visoje Europoje, kurios galėtų suburti balsus iš visų šių disciplinų ir profesinės praktikos sričių.

Įrankių rinkinys pokalbiams ir dirbtuvėms palaikyti. Komisija paskelbė NEB (liet.Naujasis Europos Bauhauzas; angl. New European Bauhaus) svetainę kaip pagrindinį projekto  įrankį dizaino procese. Svetainėje yra pateikiamas trumpas įrankių rinkinys, skirtas pokalbiams ir dirbtuvėms (angl. workshops) palaikyti. Be to, Komisija organizuos papildomus seminarus ir renginius įvairiose valstybėse, sąjungos narėse, nes akivaizdu, kad iniciatyva bus sėkminga tik tuo atveju, jei dalyvaus kuo daugiau žmonių.

Pagrindinės vertybės. Sanglaudos ir reformų eurokomisarė Elisa Ferreira pabrėžė tris pagrindines vertybes, esančias Naujojo Europos Bauhauszo šerdyje.

Tai yra tvarumas, estetika, kurie nukreipia aiškų dėmesį į intervencijų kokybę, ir į(si)traukimą, kuris pats apima įperkamumą, prieinamumą ir žmonių gebėjimą būti jo dalimi, ypač tų piliečių, kurie neturi išskirtinių išteklių. Siekdama, kad laikui bėgant NEB projektas turėtų tapti aktualus visiems regionams ir visoms teritorijoms,ir kaip Komisijos narė Ferreira pareiškė, „kad sanglaudos politika yra natūralus iniciatyvos partneris, nurodydama kaip pavyzdį, jog sanglauda jau yra nusistovėjusi tvarios miesto plėtros sistema“. Eurokomisarė taip pat pabrėžė įsitraukimą, kaip ypač svarbų veiksnį siekiant skatinti idėją, jog „tvarumas, kuris yra gražus, yra galimybė daugeliui“.

Atsakydama į klausimą, kuriame naujasis Europos Bauhausas lyginamas su originaliuoju Bauhausu, E. Ferreira išreiškė nuomonę, kad šiandien galutinis rezultatas yra sudėtingesnis ir įdomesnis nei paprasčiausiai įvykdyti „forma-seka-funkcija“ mantrą. Ji priminė klausytojams ir skaitytojams, jog mūsų tiek formos, tiek funkcijos samprata kardinaliai pasikeitė ir toliau vystosi atsižvelgiant į technologinius pokyčius bei neatidėliotinus planetos poreikius. Susiejusi projektą su pagrindiniais tikslais, ji teigė: „Šios pradinės idėjos sėkmė yra labai naudinga, jei piliečiai nori suprasti, kad turime omenyje, žalią, naują plėtros būdą.“

Naujoji Europos Bauhaus premija. Komisijos narė Mariya Gabriel kalbėjo apie būtinybę Komisijai skatinti kūrybiškumą ir įsitraukimą į paties projektavimo etapą. Šiuo tikslu pavasarį Komisija įsteigs Naujojo Europos Bauhauzo premiją-prizą. Pirmajame leidime bus siūlomi prizai už esamas iniciatyvas, „konkrečios iliustracijos vertybėms, kurias norime įtvirtinti NEB, bet kurios jau yra įgyvendintos pastatuose, praktikoje ir metoduose“. Nugalėtojai bus identifikuojami dalyvaujant projektavimo etape per internetą, taip pat per pagrindinius Komisijos partnerius. Siekiama, kad iki vasaros maždaug dvylika nugalėtojų gaus apie 30 000 eurų prizą. Pastarasis skirtas platesniam nugalėtojų istorijų pasakojimams skleisti per komunikacijos produktus, dokumentinius filmus ir parodas. Vėlesni prizo leidimai skatins naujas idėjas ir naują mąstymą.

Partnerystė. NEB tinklalapyje Komisija skelbia nuolatinį atvirą kvietimą naujiems partneriams. Yra siekiama identifikuoti ir užmegzti ryšį su kūrėjais, įmonėmis ir suinteresuotosiomis šalimis, kurie išliks projekto ypatingais partneriais visos iniciatyvos metu. BEDA jau pareiškė norinti tokiu būdu paremti programą. Savo ruožtu Komisija įsipareigojo toliau bendradarbiauti su Komisijos pirmininko kanceliarija ir Komisijos narių kolegija, taip pat su Europos inovacijų taryba ir EIT (liet. Europos inovacijų ir techonologijų institutas; angl. European Institute of Innovation and Technology), kurie prisideda prie projekto vystimosi.

Aukšto lygio apvalaus stalo diskusija. Kadangi suinteresuotųjų šalių dalyvavimas visose gyvenimo srityse yra labai svarbus iniciatyvos sėkmei, Komisija paskelbė, kad taip pat sudarys aukšto lygio apvalaus stalo diskusiją, kuriame dalyvaus 12–15 asmenų iš įvairių sričių bei kompetencijos laukų tam, kad būtų palengvintas dinamiškas apsikeitimas nuomonėmis tarp kūrybiškumo, technologijų, urbanistikos ir dizaino bei socialinių mokslų patirčių.

Nuolatinis BEDA vaidmuo. BEDA orientuota ne tik į vertingą indėlį, kurį jų nariai visoje Europoje įneš į Europos naujosios Bauhauzo iniciatyvos kūrimo procesą. Ji taip pat džiaugiasi galimybe nuolat glaudžiai bendradarbiauti su Komisijos komanda, toliau remti jų darbą pereinant analizės etapą ir vėliau plėtoti pagrindines misijas, kurios iškils iš nustatytų įžvalgų.

Taigi, projekto metu bus siekiama įgyvendinti Komisijos Prezidento viziją, kad Europos piliečiai galėtų pajusti apčiuopiamą naujo gyvenimo būdo naudą, kad galėtų tarnauti planetai, kaip numatyta „Europos Žaliąjame kurse“ (angl. European Green Deal). Galimų ateities „silpnų signalų“ užfiksavimas iš visos Europos, remiantis didžiuliu esamos gerosios patirties rinkiniu, bus pagrindas, kuriuo remiantis bus parengtas NEB pagrindas. Komisijos narė Gabriel spaudos konferencijoje įžanginėse kalbose nurodė: „Galutinis tikslas yra tvariai pakeisti mūsų realybę, įtraukiant visą visuomenę.”

Tai galite padaryti prisijungę prie “New European Bauhaus” internetinės svetainės https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_lt ir meniu dalyje Co-design https://europa.eu/…/co-designing-new-european-bauhaus_lt užpildyti anketą ar palikti savo pasiūlymą, kaip jūs matote Europos ateitį bei kokiais veiksmais, tai pasiekti.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula Von der Leyen sakė: „Naujasis europinis bauhauzas – vilties projektas, vykdomas siekiant išsiaiškinti, kaip, įveikę pandemiją, visi kartu galėtume gyventi geriau. Juo siekiama tvarumo ir stiliaus dermės, kad europiečiai prisijaukintų Europos žaliojo kurso idėjas ir įsileistų jas į savo namus. Kad naująjį europinį bauhauzą lydėtų sėkmė, mums reikės visų kūrybingų protų – dizainerių, menininkų, mokslininkų, architektų ir piliečių.“

„Naujasis Europos Bauhaus“ yra kūrybiškas ir tarpdisciplininis kuriamas bendras Europos projektas, kurio dalimi galite būti jūs!

BEDA (Europos sąjungos dizaino asociacija, kurios narys yra Lietuvos dizaino forumas), yra viena iš projekto partnerių, kviečia prisijungti ir aktyviai dalyvauti kuriant visų mūsų ateitį!

Back To Top